Monday, March 5, 2012

LOGO KESATUAN


LATARBELAKANG KESATUAN

KUSIMA adalah singkatan nama untuk Kesatuan Kakitangan Sokongan Universiti Sains Islam Malaysia. Kesatuan ini telah ditubuhkan dalam awal tahun 2003 yang pada masa itu USIM masih lagi di taraf Kolej Universiti. KUSIMA merupakan nama baru bagi kesatuan bagi menggantikan nama KEKUIM yang digunapakai sebelum Kolej Universiti Islam Malaysia dinaiktaraf menjadi universiti sepenuhnya. Sejajar dengan pertukaran nama kolej universiti kepada universiti sepenuhnya, pihak kesatuan dan semua ahli bersetuju menukar nama kesatuan kepada nama baru iaitu KUSIMA bagi singkatan kepada Kesatuan Kakitangan Sokongan Universiti Sains Islam Malaysia.